MSM Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

  
  
       Aktualności


 Zarząd MSM w Gdyni zawiadamia, że w dniu 14.06.2014 r.  odbyło się  Walne Zgromadzenie.

Na Walnym Zgromadzeniu udzielono absolutorium poszczególnym członkom Zarządu oraz dokonano wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółdzielni. Nowy skład Rady podano w zakładce "O Spółdzielni / Władze MSM"

W dniu 27.06.2014 r. na Leśnej Polanie w Gdyni Dąbrowie o godz. 1800 Rada Dzielnicy zaprasza na coroczny Piknik.

Jak poinformował nas OPEC z powodu prac remontowych na magistrali cieplnej w okresie od 30.06. do 13.07.2014 r. nastapi przerwa w dostawie ciepłej wody na os. Gdynia Dąbowa.

  
  


Copyright (c) 2009 by Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdynia
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów ze strony bez pisemnej zgody, zabronione.
   Prywatność       Webmaster