Brak ofert na wykończenie inwestycji garażu podziemnego przy ul. Oliwkowej/Sojowej

Rada Nadzorcza informuje, iż pomimo podjęcia przez Spółdzielnię w listopadzie 2019 r. działań w postaci publikacji w mediach ogłoszeń o poszukiwaniu wykonawcy na dokończenie inwestycji garażu podziemnego przy ul. Oliwkowej/Sojowej, oraz wstępnego zainteresowania powyższym przez 3 podmioty, ostatecznie nie wpłynęła do Spółdzielni żadna oferta na wykonanie powyższych prac.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu
16 grudnia 2019 r. zobowiązała Zarząd Spółdzielni do ponowienia
w styczniu 2020 r. ogłoszeń w tym zakresie oraz podjęcia działania
w celu pozyskania wykonawcy w/w prac.