Formularz IOK

MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA
Ul. Paprykowa 12
81-591 Gdynia
e-mail: iok@msmgdynia.pl
tel.58 629 00 16,17 w.336

Gdynia dnia: 23.04.2024Wniosek
O umożliwienie dostępu do Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK)
Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni


Imię
Nazwisko
Nr PESEL
Adres
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

Kod zabezpieczający z obrazka
Wprowadź tekst z powyższego obrazka jako jeden ciąg bez użycia spacji, zwracając uwagę na wielkość liter w tekście