Wybierz dokument, aby rozwinąć informacje o nim

Statut Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni
Regulamin Zarządu
Regulamin udostępniania odpisów dokumentów członkom MSM
Regulamin przetargu ofertowego
Regulamin realizacji funduszu remontowego
Regulamin rozliczania mediów
Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczanej
Regulamin obowiązków MSM i jej członków w zakresie napraw lokali
Regulamin porządku domowego
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Regulamin Rady Nadzorczej
Prawo Spółdzielcze
Ustawa o Spóldzielniach Mieszkaniowych