O Spółdzielni

Historia

Historia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

25 lat historii MSM można podzielić na trzy okresy:
okres fundamentalny – czas budowy pod kierunkiem Prezesa Zbigniewa Koriata
okres porządkowania – czas oddłużania pod kierunkiem Prezesa Andrzeja Flatta
okres stabilizacji – czas eksploatacji pod kierunkiem Prezesa Ireneusza Bekisza.

 

Okres Fundamentalny   (lata 1982 – 1994)

Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową powołano 26 maja 1982 r. Tworzyło ją 17 członków założycieli. MSM została zarejestrowana 8 lipca 1982 r., a już od 1 września rozpoczęto roboty na osiedlu Chwarzno Amona.

Pierwszym Prezesem Zarządu MSM został Zbigniew Koriat.

W tym czasie od 1982 r. do 1992 r. wybudowano jednorodzinne „szeregowce”:

* Chwarzno, Amona
* Wiosny Ludów
* Chwarzno, Zorzy i Macierzanki
* Dąbrowa zad. I-IV
* Chwarzno, Za lasem
* Dąbrowa zad. V-XXI
* Okrężna Sopot
* Chwarzno – centrum

Budynki powstawały systemem gospodarczym. Każdy z członków spółdzielni zobowiązany był do przepracowania po cztery tysiące roboczogodzin. Oznaczało to pracę po 5-6 godzin dziennie. W skład każdej ok. 40 osobowej grupy budującej zadanie inwestycyjne wchodził kierownik budowy z uprawnieniami, murarz, cieśla, hydraulik, elektryk itp.

W 1986 r. z powodu braku środków finansowych na budownictwo komunalne, tereny wraz z dokumentacją przekazano do MSM. Spółdzielnia zmieniła Statut, który zezwalał na realizacje budownictwa wielorodzinnego. Pierwszy budynek spółdzielczy na Dąbrówce zaczął powstawać 2 maja 1987 r. W tym czasie wybudowano następujące budynki:

* 1987   r. – Serdecznikowa 1
* 1988 r. – Szafranowa 16, Szafranowa 18, Serdecznikowa 3, Paprykowa 11, Szafranowa 25
* 1989 r. – Szafranowa 27, Szafranowa 20, Rdestowa 35
* 1990 r. – Szafranowa 22, Paprykowa 13, Szafranowa 24, Rdestowa 25, Szafranowa 26
* 1991 r. – Rdestowa 33,Szafranowa 4, Sezamowa 14, Rdestowa 29, Szafranowa 8,       Nowowiczlińska 80, Paprykowa 15, Filomatów 1, Okrzei 20
* 1992 r. – Szafranowa 10, Szafranowa 6
* 1993 r. – Sojowa 6, Paprykowa 9, Waniliowa 6, Paprykowa 30
* 1994 r. – Lukrecjowa 43, Wrocławska 73

Równolegle do budownictwa mieszkaniowego powstawała tzw. infrastruktura towarzysząca. Powstał Społeczny Komitet Telefonizacji. Budowa szkoły rozpoczęła się w 1987 r. a już 1 września 1989 r. maluchy przekroczyły szkolne progi tzw. „małej szkoły” czyli SP nr 45 do której do tej pory uczęszczają dzieci z klas I-III.  Opuszczone pomieszczenie stołówki budynku Szafranowa 25 D (budynek zrealizowany w ramach dewizowego zlecenia dla Chipolbroku) podzielono na gabinety i zrobiono oddzielne wejścia dla dzieci chorych i zdrowych. W ciągu czterech miesięcy pacjenci z Dąbrowy mieli swój własny ośrodek zdrowia. Pracownicy Spółdzielni podczas licznych wyjazdów służbowych, w celach pozyskiwania materiałów budowlanych, zakupili 20 pawilonów drewnianych z których 15 tworzy do dnia dzisiejszego ciąg handlowy przy ul. Nowowiczlińskiej.

Takie tempo inwestycji w okresie reform Balcerowicza doprowadziło strasznego pogorszenia stanu finansowego Spółdzielni ze względu na astronomiczne odsetki od zaciągniętych kredytów.

 

Okres Porządkowania   (lata 1994 – 2004)

01 października 1994 r. Prezesem MSM zostaje Andrzej Flatt. Swoją funkcję pełnił dziesięć lat, tj. do 31.12.2004 r. Jest określany Prezesem który zastał Spółdzielnię w trudnej sytuacji finansowej, a zostawił oddłużoną.

MSM miała ogromne zadłużenie w Banku PKO BP które wraz z odsetkami sięgało 25 milionów złotych, zadłużenie w OPEC sięgające 3 milionów złotych oraz w PWiK ok. 400 tys. złotych. Poza tym nieuporządkowana była sytuacja członkowskich długoterminowych kredytów w spłacie.

Oddano do użytku 5 budynków ostatnie dwa 15.01.1996 r.:

* 1995 r. – Wrocławska 71, Sojowa 8, Gorczycowa 2 A-D
* 1996 r. – Sojowa 28, Oliwkowa 16.

Z okresu tego pozostał problem chybionej inwestycji garażu podziemnego przy budynkach Sojowa 6, 8, 28, Oliwkowa 16.

Kredyty długoterminowe zostały uporządkowane, a MSM w ogromnej części oddłużona poprzez spisane porozumienia spłat zadłużeń (odsetek). Spółdzielnia mając duże nadwyżki terenów inwestycyjnych w wyniku ich sprzedaży uregulowała zobowiązania podstawowe. Pomimo dużych kosztów spłata długów odbywała się bez obarczania kosztami członków. Z fazy porządkowania finansów Spółdzielni przechodzono powoli w okres eksploatacji i otwierania się na świadczenie usług zarządzania nieruchomościami obcymi (będącymi w administracji zleconej)

 

Okres Stabilizacji  (lata 2005 – do dnia dzisiejszego)

01 stycznia 2005 r. w związku z przejściem Prezesa Flatta na emeryturę trzecim Prezesem Zarządu MSM zostaje Ireneusz Bekisz. Kontynuowana jest strategia pozyskiwania budynków w administracji zleconej. Podpisana ugoda z bankiem PKO BP realizowana jest na bieżąco i w 2010 r. zakończona została spłata długoterminowych zobowiązań. Ugoda z OPEC jest podpisana na dłuższy okres czasu lecz jej realizacja nie zagraża stabilności finansowej Spółdzielni. Obecnie MSM zarządza 36-ma budynkami własnymi o powierzchni użytkowej 62 tys.m2 oraz 58 budynkami wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 96 tys.m2 . Nabyte doświadczenie w zarządzaniu przez licencjonowanych Zarządców, skutkuje poprawą efektywności i zmniejszeniem kosztów eksploatacji w zasobach własnych. Zmodernizowano węzły cieplne i instalacje wewnętrzne c.o. uzyskując 25% oszczędności w zużyciu energii cieplej. Poprawa estetyki osiedla została dostrzeżona m.in. przez Urząd Miasta Gdyni poprzez przyznanie w 2005 r. przez Prezydenta Wojciecha Szczurka Głównej Nagrody „Za Najlepiej Utrzymaną Zieleń Osiedlową”.

MSM ciągle modernizuje swoja bazę sprzętową. MSM dysponuje 3 samochodami (w tym jednym ciężarowym), ciągnikiem i multikarem-wywrotką. W okresie zimowym do ciągnika i multikara doczepione są dwa pługi oraz posypywarka piasku, przez co drogi osiedlowe są na czas odśnieżone i posypane, a w godzinach późniejszych wykonują usługi dla zasobów w administracji zleconej.

Władze Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

RADA NADZORCZA

Skład osobowy Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni.

 

  1. Szpakiewiecz Olga

 

  1. Konkolewski Eugeniusz

 

  1. Kołczyńska Hanna

 

  1. Misiewicz Andrzej   – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

  1. Szczepańska Małgorzata    – Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Gdynia , dnia 21 lipiec 2021r

 

 

 

 

ZARZĄD MSM

Prezes Zarządu mgr Ireneusz Bekisz
licencja zarządcy nieruchomości nr 1366
Członek Zarządu   Zbigniew Mrozowski

 

Schemat organizacyjny MSM

Zasoby

Mapy poglądowe zasobów Młodzieżowej Spółdzileni Mieszkaniowej oraz budynków będących w Administracji.