Ogłoszenia
Przerwa w dostawie ciepłej wody
28 maja 2021

Pobierz

czytaj dalej
Informacja Zarządu
11 maja 2021

Pobierz

czytaj dalej
Dodatki Mieszkaniowe od 01 marca 2021r.
15 marca 2021

Pobierz Dodatki Mieszkaniowe Pobierz Dodatkowe Infomracje

czytaj dalej
Informacje o dodatkach mieszkaniowych
13 października 2020

Pobierz

czytaj dalej
Biuro MSM zamknięte
5 października 2020

Pobierz

czytaj dalej
Informacja o stanie inwestycji garażu
24 czerwca 2020

POBIERZ

czytaj dalej
Informacja Rady Nadzorczej MSM
14 kwietnia 2020
czytaj dalej
Informacja o bieżącej działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni.
4 lutego 2020

Rada Nadzorcza zleciła Zarządowi opracowanie analizy ekonomiczno – finansowej i zobowiązała do: 1. Sporządzenia szczegółowego harmonogramu czynności, związanych z ogłoszonym przetargiem na dokończenie inwestycji budowy garażu podziemnego przy ul. Sojowej – Oliwkowej, po ustalonym terminie do 21.02.2020r i przedstawienia go na plenarnym posiedzeniu Rady w dniu 24.02.2020r. 2. Przedstawienia pozycji nakładów poniesionych na halę garażową, […]

czytaj dalej
Brak ofert na wykończenie inwestycji garażu podziemnego przy ul. Oliwkowej/Sojowej
7 stycznia 2020

Rada Nadzorcza informuje, iż pomimo podjęcia przez Spółdzielnię w listopadzie 2019 r. działań w postaci publikacji w mediach ogłoszeń o poszukiwaniu wykonawcy na dokończenie inwestycji garażu podziemnego przy ul. Oliwkowej/Sojowej, oraz wstępnego zainteresowania powyższym przez 3 podmioty, ostatecznie nie wpłynęła do Spółdzielni żadna oferta na wykonanie powyższych prac. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza na […]

czytaj dalej
Informacja Rady Nadzorczej MSM
23 grudnia 2019
czytaj dalej
Projekty Uchwał dotyczące zmian do Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej zgłoszone przez członków MSM
23 września 2019

POBIERZ

czytaj dalej
WALNE ZGROMADZENIE-NOWY PORZĄDEK OBRAD
23 września 2019

Zawiadomienie o WALNYM ZGROMADZENIU-NOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni zawiadamia o Walnym Zgromadzeniu , które odbędzie się w dniu 7 października 2019 roku o godzinie 17:00 w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Nagietkowej 73 w GdyniPOBIERZ WALNE ZGROMADZENIE MSM

czytaj dalej
Projekty Uchwał dotyczące zmian do Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej
18 września 2019

Projekty Uchwał dotyczące zmian do Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej zamieszczone są w plikach : 1.  Uchwały 1-7 wynikające z dostosowania Statutu MSM do przepisów Ustawy o SM oraz przepisy porządkowe .  POBIERZ 2.  Uchwały 8-16 propozycje zmian do Statutu przygotowane przez Radę Nadzorczą POBIERZ  3.  Uchwały 18-19  propozycje zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej […]

czytaj dalej
BILANS 2018 Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
12 czerwca 2019

sprawozdanie Rady Nadzorczej i sprawozdanie Zarządu dostępny jest w folderze DOKUMENTY po zalogowaniu się do MODUŁU IOK .

czytaj dalej
Lustracja 2014-2016
7 maja 2018

LUSTRACJA W MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA LATA 2014-2016 LUSTRATOR : mgr Urszula Orłowska – Budo Lustrację z pełnej działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni za lata 2014 – 2016 przeprowadziła mgr Urszula Orłowska – Budo działająca na podstawie upoważnienia wystawionego w dniu 18.09. 2017 r. przez dr Jerzego Jankowskiego -Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych […]

czytaj dalej
Informacja dotycząca IOK
11 maja 2017

INFORMACJA INTERNETOWA OBSŁUGA KONTRAHENTA   Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 października 2013 roku udostępniony zostaje system Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK), który umożliwi szybką wymianę informacji pomiędzy Administratorem – Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową, a Państwem. Rejestracja będzie prowadzona za pośrednictwem strony internetowej www.msmgdynia.pl w zakładce IOK poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub w siedzibie spółdzielni – pok 18. Po złożeniu Wniosku rejestracyjnego, […]

czytaj dalej
Opodatkowanie części wspólnych – zawiadomienie
10 maja 2017

MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA                                                                                      Gdynia 2016-05-11 81-591 GDYNIA ul. PAPRYKOWA 12 NIP 586-006-43-09 tel. 58 629-00-16,17 wew.336 […]

czytaj dalej