Projekty Uchwał dotyczące zmian do Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej

Projekty Uchwał dotyczące zmian do Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej zamieszczone są w plikach :

1.  Uchwały 1-7 wynikające z dostosowania Statutu MSM do przepisów Ustawy o SM oraz przepisy porządkowe .

 POBIERZ

2.  Uchwały 8-16 propozycje zmian do Statutu przygotowane przez Radę Nadzorczą

POBIERZ 

3.  Uchwały 18-19  propozycje zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej

POBIERZ

4.  Uchwała 17   dot.sporządzenia jednolitego tekstu Statutu.

POBIERZ