WALNE ZGROMADZENIE-NOWY PORZĄDEK OBRAD

Zawiadomienie o WALNYM ZGROMADZENIU-NOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni zawiadamia o Walnym Zgromadzeniu , które odbędzie się w dniu 7 października 2019 roku o godzinie 17:00 w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Nagietkowej 73 w GdyniPOBIERZ WALNE ZGROMADZENIE MSM