Lustracja 2014-2016

LUSTRACJA W MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA LATA 2014-2016

LUSTRATOR : mgr Urszula Orłowska – Budo

Lustrację z pełnej działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni za lata 2014 – 2016 przeprowadziła mgr Urszula Orłowska – Budo działająca na podstawie upoważnienia wystawionego w dniu 18.09. 2017 r. przez dr Jerzego Jankowskiego -Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, ul. Jasna 1.

  1. Lustrację przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 19.04.2017 r. między Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową w Gdyni, a Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie. Podstawą zawarcia tej umowy są postanowienia art. 91 ustawy z dnia 16.09.1982r. prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1443 z 04.12.2013 r.).

  1. Lustracją objęto całokształt działalności Spółdzielni od 1.01.2014 r. do 31.12.2016 r. i przeprowadzono ją od 30.10.1017 r. do 09.02.2018r.

  1. Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia:

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między Spółdzielnią, a Związkiem Rewizyjnym RP w Warszawie lustracja nie obejmowała badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 88 a prawa spółdzielczego, jak również weryfikacji rozliczeń kosztorysowych.

  1. W trakcie lustracji informacji i wyjaśnień udzielali:

a) p. Bekisz Ireneusz – Prezes Zarządu,

b) p. Jułkowski Łukasz Zastępca Prezesa, ( od 2016.XI)

c) p. Kotyło Grażyna Członek Zarządu , Główny Księgowy,

d) pozostali pracownicy stosownie do potrzeb .

Na podstawie ustaleń protokołu z lustracji Związek Rewizyjny dokonał oceny działalności

Spółdzielni co zastało przedstawione w Liście Polustracyjnym z dnia 16 lutego 2018 i uzupełnionym dnia 01.03.2018 roku

Protokół z Lustracji można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni w Dziale Członkowsko- Organizacyjnym.

PROTOKÓŁ Z LUSTRACJI-2017-razem