Opodatkowanie części wspólnych – zawiadomienie

MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA                                                                                      Gdynia 2016-05-11

81-591 GDYNIA ul. PAPRYKOWA 12

NIP 586-006-43-09

tel. 58 629-00-16,17 wew.336

e-mail: ksiegowosc@msmgdynia.pl

 

DOTYCZY LOKALI WYODRĘBNIONYCH

 

Zawiadomienie o zmianie zasad

opodatkowania części wspólnych

 

    Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej  informuje ,że w wyniku nowelizacji ustaw: z dnia 25 czerwca 2015 roku o samorządzie gminnym i podatkach lokalnych /Dz.U.poz.1045 z 2015 r./ od 1 stycznia 2016 roku został zmienione zasady opodatkowania części wspólnych nieruchomości:

 – do powierzchni lokalu i komórki piwnicznej należy doliczyć

powierzchnię części wspólnej nieruchomości obliczoną

proporcjonalnie do posiadanych udziałów  zapisanych w akcie notarialnym.

 

Prosimy  właścicieli lokali  , stanowiących odrębną własność  , o sprawdzenie , czy w decyzji   o wysokości podatku od nieruchomości wydanej przez Urząd Miasta  na 2016 rok została uwzględniona przypadająca na dany lokal powierzchnia części wspólnych nieruchomości .

Jeżeli powierzchnia do podatku została naliczona jedynie od lokalu i komórki piwnicznej  należy wówczas złożyć korektę deklaracji podatku od nieruchomości  na druku  IP-1 :

 w części H – pkt H1. poz.1  należy podać sumę powierzchni do opodatkowania

 

 tzn. pow. użytkową lokalu mieszkalnego + pow. komórki piwnicznej + powierzchnię garażu +pow. miejsca postojowego + wyliczona wg udziału powierzchnia części  wspólnej

W razie ewentualnych pytań prosimy bezpośrednio kontaktować się:

Urząd Miasta Gdyni Wydział Dochodów  Referat Podatków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

Tel. 58-66-88-250 fax 58 620-04-48
e-mail: wydz.dochodow@gdynia.pl
w godzinach:  8-16

Wymiar podatku pok. 407, 409, 410, 411, 415; w godz. 8-16 ; Księgowość podatkowa pok. 414, 27


 

MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA                                                                                        Gdynia 2016-05-11

81-591 GDYNIA ul. PAPRYKOWA 12

NIP 586-006-43-09

tel. 58 629-00-16,17 wew.336
e-mail :ksiegowosc@msmgdynia.pl

 

NIERUCHOMOŚCI
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WSPÓLNYCH
W MSM na 01.01.2016r.
L.P. NIERUCHOMOŚCI Razem
1. FILOMATÓW 1
OKRZEI 20
               550,84
2. GORCZYCOWA 2                226,10
3. LUKRECJOWA 45                103,20
4. NOWOWICZLIŃSKA 80                  20,07
5. PAPRYKOWA 09
WANILIOWA 6
               403,16
6. PAPRYKOWA 11                185,02
7. PAPRYKOWA 13                218,07
8. PAPRYKOWA 15                211,20
9. PAPRYKOWA 30                144,15
10. RDESTOWA 25                187,48
11. RDESTOWA 29                196,20
12. RDESTOWA 33                222,12
13. RDESTOWA 35                309,65
14. SERDECZNIKOWA 01                185,92
15. SERDECZNIKOWA 03                199,62
16. SEZAMOWA 14                216,99
17. SOJOWA 06,08,28
OLIWKOWA 16
               395,57
18. SZAFRANOWA 04                193,89
19. SZAFRANOWA 06                236,70
20. SZAFRANOWA 08                269,03
21. SZAFRANOWA 10                228,00
22. SZAFRANOWA 16                214,60
23. SZAFRANOWA 18                190,40
24. SZAFRANOWA 20                207,61
25. SZAFRANOWA 22                167,70
26. SZAFRANOWA 24                144,80
27. SZAFRANOWA 25                171,10
28. SZAFRANOWA 26                150,20
29. SZAFRANOWA 27                175,40
30. WROCŁAWSKA 71                142,80
31. WROCŁAWSKA 73                  71,26