Historia

Historia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

25 lat historii MSM można podzielić na trzy okresy:
okres fundamentalny – czas budowy pod kierunkiem Prezesa Zbigniewa Koriata
okres porządkowania – czas oddłużania pod kierunkiem Prezesa Andrzeja Flatta
okres stabilizacji – czas eksploatacji pod kierunkiem Prezesa Ireneusza Bekisza.

 

Okres Fundamentalny   (lata 1982 – 1994)

Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową powołano 26 maja 1982 r. Tworzyło ją 17 członków założycieli. MSM została zarejestrowana 8 lipca 1982 r., a już od 1 września rozpoczęto roboty na osiedlu Chwarzno Amona.

Pierwszym Prezesem Zarządu MSM został Zbigniew Koriat.

W tym czasie od 1982 r. do 1992 r. wybudowano jednorodzinne „szeregowce”:

* Chwarzno, Amona
* Wiosny Ludów
* Chwarzno, Zorzy i Macierzanki
* Dąbrowa zad. I-IV
* Chwarzno, Za lasem
* Dąbrowa zad. V-XXI
* Okrężna Sopot
* Chwarzno – centrum

Budynki powstawały systemem gospodarczym. Każdy z członków spółdzielni zobowiązany był do przepracowania po cztery tysiące roboczogodzin. Oznaczało to pracę po 5-6 godzin dziennie. W skład każdej ok. 40 osobowej grupy budującej zadanie inwestycyjne wchodził kierownik budowy z uprawnieniami, murarz, cieśla, hydraulik, elektryk itp.

W 1986 r. z powodu braku środków finansowych na budownictwo komunalne, tereny wraz z dokumentacją przekazano do MSM. Spółdzielnia zmieniła Statut, który zezwalał na realizacje budownictwa wielorodzinnego. Pierwszy budynek spółdzielczy na Dąbrówce zaczął powstawać 2 maja 1987 r. W tym czasie wybudowano następujące budynki:

* 1987   r. – Serdecznikowa 1
* 1988 r. – Szafranowa 16, Szafranowa 18, Serdecznikowa 3, Paprykowa 11, Szafranowa 25
* 1989 r. – Szafranowa 27, Szafranowa 20, Rdestowa 35
* 1990 r. – Szafranowa 22, Paprykowa 13, Szafranowa 24, Rdestowa 25, Szafranowa 26
* 1991 r. – Rdestowa 33,Szafranowa 4, Sezamowa 14, Rdestowa 29, Szafranowa 8,       Nowowiczlińska 80, Paprykowa 15, Filomatów 1, Okrzei 20
* 1992 r. – Szafranowa 10, Szafranowa 6
* 1993 r. – Sojowa 6, Paprykowa 9, Waniliowa 6, Paprykowa 30
* 1994 r. – Lukrecjowa 43, Wrocławska 73

Równolegle do budownictwa mieszkaniowego powstawała tzw. infrastruktura towarzysząca. Powstał Społeczny Komitet Telefonizacji. Budowa szkoły rozpoczęła się w 1987 r. a już 1 września 1989 r. maluchy przekroczyły szkolne progi tzw. „małej szkoły” czyli SP nr 45 do której do tej pory uczęszczają dzieci z klas I-III.  Opuszczone pomieszczenie stołówki budynku Szafranowa 25 D (budynek zrealizowany w ramach dewizowego zlecenia dla Chipolbroku) podzielono na gabinety i zrobiono oddzielne wejścia dla dzieci chorych i zdrowych. W ciągu czterech miesięcy pacjenci z Dąbrowy mieli swój własny ośrodek zdrowia. Pracownicy Spółdzielni podczas licznych wyjazdów służbowych, w celach pozyskiwania materiałów budowlanych, zakupili 20 pawilonów drewnianych z których 15 tworzy do dnia dzisiejszego ciąg handlowy przy ul. Nowowiczlińskiej.

Takie tempo inwestycji w okresie reform Balcerowicza doprowadziło strasznego pogorszenia stanu finansowego Spółdzielni ze względu na astronomiczne odsetki od zaciągniętych kredytów.

 

Okres Porządkowania   (lata 1994 – 2004)

01 października 1994 r. Prezesem MSM zostaje Andrzej Flatt. Swoją funkcję pełnił dziesięć lat, tj. do 31.12.2004 r. Jest określany Prezesem który zastał Spółdzielnię w trudnej sytuacji finansowej, a zostawił oddłużoną.

MSM miała ogromne zadłużenie w Banku PKO BP które wraz z odsetkami sięgało 25 milionów złotych, zadłużenie w OPEC sięgające 3 milionów złotych oraz w PWiK ok. 400 tys. złotych. Poza tym nieuporządkowana była sytuacja członkowskich długoterminowych kredytów w spłacie.

Oddano do użytku 5 budynków ostatnie dwa 15.01.1996 r.:

* 1995 r. – Wrocławska 71, Sojowa 8, Gorczycowa 2 A-D
* 1996 r. – Sojowa 28, Oliwkowa 16.

Z okresu tego pozostał problem chybionej inwestycji garażu podziemnego przy budynkach Sojowa 6, 8, 28, Oliwkowa 16.

Kredyty długoterminowe zostały uporządkowane, a MSM w ogromnej części oddłużona poprzez spisane porozumienia spłat zadłużeń (odsetek). Spółdzielnia mając duże nadwyżki terenów inwestycyjnych w wyniku ich sprzedaży uregulowała zobowiązania podstawowe. Pomimo dużych kosztów spłata długów odbywała się bez obarczania kosztami członków. Z fazy porządkowania finansów Spółdzielni przechodzono powoli w okres eksploatacji i otwierania się na świadczenie usług zarządzania nieruchomościami obcymi (będącymi w administracji zleconej)

 

Okres Stabilizacji  (lata 2005 – do dnia dzisiejszego)

01 stycznia 2005 r. w związku z przejściem Prezesa Flatta na emeryturę trzecim Prezesem Zarządu MSM zostaje Ireneusz Bekisz. Kontynuowana jest strategia pozyskiwania budynków w administracji zleconej. Podpisana ugoda z bankiem PKO BP realizowana jest na bieżąco i w 2010 r. zakończona została spłata długoterminowych zobowiązań. Ugoda z OPEC jest podpisana na dłuższy okres czasu lecz jej realizacja nie zagraża stabilności finansowej Spółdzielni. Obecnie MSM zarządza 36-ma budynkami własnymi o powierzchni użytkowej 62 tys.m2 oraz 58 budynkami wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 96 tys.m2 . Nabyte doświadczenie w zarządzaniu przez licencjonowanych Zarządców, skutkuje poprawą efektywności i zmniejszeniem kosztów eksploatacji w zasobach własnych. Zmodernizowano węzły cieplne i instalacje wewnętrzne c.o. uzyskując 25% oszczędności w zużyciu energii cieplej. Poprawa estetyki osiedla została dostrzeżona m.in. przez Urząd Miasta Gdyni poprzez przyznanie w 2005 r. przez Prezydenta Wojciecha Szczurka Głównej Nagrody „Za Najlepiej Utrzymaną Zieleń Osiedlową”.

MSM ciągle modernizuje swoja bazę sprzętową. MSM dysponuje 3 samochodami (w tym jednym ciężarowym), ciągnikiem i multikarem-wywrotką. W okresie zimowym do ciągnika i multikara doczepione są dwa pługi oraz posypywarka piasku, przez co drogi osiedlowe są na czas odśnieżone i posypane, a w godzinach późniejszych wykonują usługi dla zasobów w administracji zleconej.