Władze Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

RADA NADZORCZA

Skład osobowy Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni kadencji 2021/2024.

  1. Waldemar Pasturczak – Przewodniczący
  2. Olga Szpakiewicz – Sekretarz
  3. Hanna Kołczyńska – Członek
  4. Eugeniusz Konkolewski – Członek
  5. Bolesław Bodlak – Członek

  

ZARZĄD MSM

 

    1. Karolina Ślizewska – Prezes Zarządu

    2. Paweł Żurawski – Zastępca Prezesa ds. Eksploatacyjno-Remontowych