Władze Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

RADA NADZORCZA

Skład osobowy Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni kadencji 2021/2024.

  1. Latocha Barbara – Przewodnicząca

  2. Konkolewski Eugeniusz

  3. Kołczyńska Hanna

  4. Pasturczak Waldemar – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  5. Szpakiewicz Olga  – Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Gdynia , dnia 27 września 2021r

 

ZARZĄD MSM

Prezes Zarządu mgr Ireneusz Bekisz
licencja zarządcy nieruchomości nr 1366
     
     

Karolina Ślizewska – Zastępca Prezesa ds. Eksploatacyjno – Remontowych