Władze Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

RADA NADZORCZA

Skład osobowy Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni kadencji 2021/2024.

  1. Latocha Barbara    – Przewodnicząca
  1. Konkolewski Eugeniusz
  1. Kołczyńska Hanna

 

  1. Pasturczak Waldemar   – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

  1. Szpakiewicz Olga    – Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Gdynia , dnia 27 września 2021r

 

ZARZĄD MSM

Prezes Zarządu mgr Ireneusz Bekisz
licencja zarządcy nieruchomości nr 1366