Władze Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej

RADA NADZORCZA

Skład osobowy Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni kadencji 2021/2024.

  1. Waldemar Pasturczak – Przewodniczący
  2. Aleksander Janta – Zastępca Przewodniczącego
  3. Olga Szpakiewicz – Sekretarz
  4. Hanna Kołczyńska – Członek
  5. Eugeniusz Konkolewski – Członek

 

Gdynia, dnia 24 czerwca 2023r

 

ZARZĄD MSM

 

    1. Karolina Ślizewska – Prezes Zarządu

    2. Paweł Żurawski – Zastępca Prezesa ds. Eksploatacyjno-Remontowych