Zasoby

Mapy poglądowe zasobów Młodzieżowej Spółdzileni Mieszkaniowej oraz budynków będących w Administracji.