Ustawa o Spóldzielniach Mieszkaniowych

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych