Ogłoszenia
Informacje o dodatku mieszkaniowym 2024r
7 kwietnia 2024

DODATEK-MIESZKANIOWY-W-2024-ROKU

czytaj dalej
Dodatki mieszkaniowe od 01 marca 2023 r.
3 marca 2023

Pobierz Dodatki Mieszkaniowe

czytaj dalej
Informacja o stanie inwestycji garażu
24 czerwca 2020

POBIERZ

czytaj dalej
Informacja Rady Nadzorczej MSM
14 kwietnia 2020
czytaj dalej
Informacja o bieżącej działalności Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni.
4 lutego 2020

Rada Nadzorcza zleciła Zarządowi opracowanie analizy ekonomiczno – finansowej i zobowiązała do: 1. Sporządzenia szczegółowego harmonogramu czynności, związanych z ogłoszonym przetargiem na dokończenie inwestycji budowy garażu podziemnego przy ul. Sojowej – Oliwkowej, po ustalonym terminie do 21.02.2020r i przedstawienia go na plenarnym posiedzeniu Rady w dniu 24.02.2020r. 2. Przedstawienia pozycji nakładów poniesionych na halę garażową, […]

czytaj dalej
Informacja Rady Nadzorczej MSM
23 grudnia 2019
czytaj dalej
Projekty Uchwał dotyczące zmian do Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej zgłoszone przez członków MSM
23 września 2019

POBIERZ

czytaj dalej
WALNE ZGROMADZENIE-NOWY PORZĄDEK OBRAD
23 września 2019

Zawiadomienie o WALNYM ZGROMADZENIU-NOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni zawiadamia o Walnym Zgromadzeniu , które odbędzie się w dniu 7 października 2019 roku o godzinie 17:00 w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Nagietkowej 73 w GdyniPOBIERZ WALNE ZGROMADZENIE MSM

czytaj dalej
Projekty Uchwał dotyczące zmian do Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej
18 września 2019

Projekty Uchwał dotyczące zmian do Statutu Spółdzielni i Regulaminu Rady Nadzorczej zamieszczone są w plikach : 1.  Uchwały 1-7 wynikające z dostosowania Statutu MSM do przepisów Ustawy o SM oraz przepisy porządkowe .  POBIERZ 2.  Uchwały 8-16 propozycje zmian do Statutu przygotowane przez Radę Nadzorczą POBIERZ  3.  Uchwały 18-19  propozycje zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej […]

czytaj dalej
BILANS 2018 Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
12 czerwca 2019

sprawozdanie Rady Nadzorczej i sprawozdanie Zarządu dostępny jest w folderze DOKUMENTY po zalogowaniu się do MODUŁU IOK .

czytaj dalej
Lustracja 2014-2016
7 maja 2018

LUSTRACJA W MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZA LATA 2014-2016 LUSTRATOR : mgr Urszula Orłowska – Budo Lustrację z pełnej działalności Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni za lata 2014 – 2016 przeprowadziła mgr Urszula Orłowska – Budo działająca na podstawie upoważnienia wystawionego w dniu 18.09. 2017 r. przez dr Jerzego Jankowskiego -Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych […]

czytaj dalej
Informacja dotycząca IOK
11 maja 2017

INFORMACJA INTERNETOWA OBSŁUGA KONTRAHENTA   Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 października 2013 roku udostępniony zostaje system Internetowej Obsługi Kontrahenta (IOK), który umożliwi szybką wymianę informacji pomiędzy Administratorem – Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową, a Państwem. Rejestracja będzie prowadzona za pośrednictwem strony internetowej www.msmgdynia.pl w zakładce IOK poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub w siedzibie spółdzielni – pok 18. Po złożeniu Wniosku rejestracyjnego, […]

czytaj dalej
Opodatkowanie części wspólnych – zawiadomienie
10 maja 2017

MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA                                                                                      Gdynia 2016-05-11 81-591 GDYNIA ul. PAPRYKOWA 12 NIP 586-006-43-09 tel. 58 629-00-16,17 wew.336 […]

czytaj dalej